Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

"Soil mix"-wanden als kerende constructies : kritische analyse van de ontwerpparameters

Download

"Soil mix"-wanden als kerende constructies : kritische analyse van de ontwerpparameters

Dit artikel begint met een bespreking van de gebruikte "soil mix"-systemen in België en stelt vervolgens een procedure voor de evaluatie en de meting van de druksterkte en elasticiteitsmodulus van het "soil mix"-materiaal voor. Deze procedure werd gevalideerd aan de hand van een uitgebreide proefcampagne met laboratoriumproeven op in situ gekernd ¿soil mix¿-materiaal uit Belgische bodems. Het artikel reikt ook een methode aan voor de bepaling van de karakteristieke druksterkte van het "soil mix"-materiaal.