Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

"Soil mix"-wanden als kerende constructies : kritische analyse van de ontwerpparameters

Download

"Soil mix"-wanden als kerende constructies : kritische analyse van de ontwerpparameters

Dit artikel begint met een bespreking van de gebruikte "soil mix"-systemen in België en stelt vervolgens een procedure voor de evaluatie en de meting van de druksterkte en elasticiteitsmodulus van het "soil mix"-materiaal voor. Deze procedure werd gevalideerd aan de hand van een uitgebreide proefcampagne met laboratoriumproeven op in situ gekernd ¿soil mix¿-materiaal uit Belgische bodems. Het artikel reikt ook een methode aan voor de bepaling van de karakteristieke druksterkte van het "soil mix"-materiaal.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. "Soil mix"-wanden als kerende constructies : kritische analyse van de ontwerpparameters.