Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Economisch haalbare prestatiebepaling van houten vensters

Bekijk

Economisch haalbare prestatiebepaling van houten vensters

Na de voorstelling van de resultaten van het prenormatieve WTCB-onderzoek dat tot doel had de prestaties van een aantal houten typevensters te beoordelen, wordt in dit artikel aangegeven hoe men de online databankapplicatie, die weldra zal verschijnen op onze website en die ontwikkeld werd aan de hand van de resultaten van deze typeproeven, dient te gebruiken. Deze databank geeft een overzicht van de belangrijkste prestaties (windweerstand, luchtdichtheid, waterdichtheid, bedieningskracht, ¿) van een aantal houten proefvensters, rekening houdend met de aanbevelingen uit de norm NBN B 25-002-1.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Economisch haalbare prestatiebepaling van houten vensters.