Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Nieuwe materialen met fotokatalytische eigenschappen

Download

Nieuwe materialen met fotokatalytische eigenschappen

Korte beschrijving van het fenomeen van de fotokatalytische afbraak van polluenten en organische stoffen onder invloed van het zonlicht. Voorstelling van de eerste praktische lessen die getrokken werden uit een reeks studies die het WTCB verrichtte in samenwerking met het OCW en het CoRI, en die erop gericht waren om het nut van de toevoeging van fotokatalytische hulpstoffen in daken, (minerale of organische) afwerkingssystemen en betonnen straatstenen na te gaan.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Nieuwe materialen met fotokatalytische eigenschappen.