Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Renoveren volgens de passiefhuisstandaard

Bekijk

Renoveren volgens de passiefhuisstandaard

Beschrijving van een studie, uitgevoerd door het WTCB, het Passiefhuisplatform en de afdeling Architecture et Climat van de UCL, die tot doel had na te gaan in hoeverre de meerinvestering (in termen van materialen, installaties en arbeid), teweeggebracht door de energetische renovatie van een woning, gecompenseerd kan worden tijdens de levenscyclus van het gebouw, en dit zowel op financieel als op ecologisch vlak.