Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen

Bekijk

Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen

Uit plaatsgebrek worden bouwputten dikwijls verticaal of onder een zeer steile helling uitgegraven. Om te verhinderen dat er hierbij grond en/of water in de bouwput zou terechtkomen, dient men een beroep te doen op grond- en/of waterkerende constructies (beschoeiingen). Overzicht van het WTCB-onderzoek rond deze technieken : gedrag van grondkerende constructies in reële werfomstandigheden, mogelijke uitbreiding van de 'soil mix'-technologie tot dragende en permanente constructies, opstelling van uitvoeringsfiches voor de bestaande beschoeiingstechnieken.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen.