Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Europese specificaties voor de druksterkte van metselwerkproducten

Download

Europese specificaties voor de druksterkte van metselwerkproducten

Dit artikel heeft tot doel om de ambiguïteiten tussen de benamingen uit de oude Belgische en de nieuwe Europese normen uit de wereld te helpen. Dit is erg belangrijk voor de voorschrijvers en gebruikers van de Eurocode 6 en diens Nationale Bijlagen. In een tabel, die ontrokken werd uit de TV 208 maar die wel gebruik maakt van de nieuwe Europese benamingen, is indicatieve informatie opgenomen omtrent de mogelijke samenstellingen voor 'receptmortels' en de te declareren druksterktewaarden van de metselsteen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Europese specificaties voor de druksterkte van metselwerkproducten.