Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Vorstweerstand van keramische tegels : onaangepaste Europese norm

Download

Vorstweerstand van keramische tegels : onaangepaste Europese norm

Voorstel voor een beter geschikte proefmethode ter bepaling van de vorstweerstand van keramische tegels. Deze nieuwe methode dringt zich op door het feit dat er op een groot aantal tegels, die beantwoorden aan de vorstbestendigheidscriteria uit de Europese norm NBN EN ISO 10545-12, toch vorstschade vastgesteld werd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het met deze aangepaste methode mogelijk is de reële belastingen op de bekledingselementen getrouwer weer te geven en het gedrag ervan betrouwbaarder te voorspellen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Vorstweerstand van keramische tegels : onaangepaste Europese norm.