Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Maatvastheid van harsgebonden agglomeraattegels

Download

Maatvastheid van harsgebonden agglomeraattegels

Na een kort overzicht van de samenstelling en de voornaamste eigenschappen van agglomeraattegels, soms ook aangeduid als kunststeentegels of composiettegels, geeft dit artikel een beschrijving van de proef ter bepaling van de gevoeligheid voor vervorming in aanwezigheid van vocht, zoals opgenomen in de norm NBN EN 14617-2. Voorzorgsmaatregelen bij de uitvoering, naargelang van de gemeten amplitude van de vervorming.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Maatvastheid van harsgebonden agglomeraattegels.