Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

De verschillende plaatsingstechnieken voor vloerbetegelingen

Download

De verschillende plaatsingstechnieken voor vloerbetegelingen

Analyse van de spanningen die zich kunnen voordoen in of tussen de verschillende lagen van een vloerbetegeling, naargelang van de gebruikte plaatsingstechniek : traditionele plaatsing (tegels die ingeklopt worden in een traditionele mortel, uitgespreid op een met cement gestabiliseerd zandbed), plaatsing op een aan de ondergrond hechtende dekvloer, plaatsing op een niet-hechtende of zwevende dekvloer. Parameters die de omvang van het bolkomen beïnvloeden. Tabel die een overzicht geeft van de mogelijke plaatsingstechnieken, naargelang van het type en de afmetingen van de tegels, en hierbij aangeeft of het risico op schade al dan niet reëel is.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. De verschillende plaatsingstechnieken voor vloerbetegelingen.