Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Legionellabeheersing : welke lengte voor de uittapleiding?

Bekijk

Legionellabeheersing : welke lengte voor de uittapleiding?

Resultaten van een studie naar de doeltreffendheid van een welbepaalde legionellabeheersingsmaatregel, uitgevoerd in het kader van een prenormatief onderzoek met betrekking tot de legionellaproblematiek. Het doel ervan is om normen en codes van goede praktijk uit te werken voor de uitvoering van risicoanalyses, de opstelling van beheersplannen, het nemen van waterstalen en de analyse ervan.