Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen

Download

Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen

Beschrijving van een binnen het WTCB uitgevoerde studie naar de factoren (W/C-factor, cementgehalte, cementtype, nabehandelingstype,...) die de carbonatatie van het beton - een verschijnsel dat aanleiding kan geven tot wapeningscorrosie - kunnen beïnvloeden. Oplossingen om de carbonatatie van het beton en de hieruit voortvloeiende corrosie te vermijden.