Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Risicomanagement in de bouw

Download

Risicomanagement in de bouw

Artikel, opgesteld in het kader van het onderzoeksproject "risicomanagement in de bouw" waaraan het WTCB zijn medewerking verleent en dat tot doel heeft om een risicobeheersingssysteem te ontwikkelen dat de bouwbedrijven in staat moet stellen om de risico's of projectonzekerheden te identificeren, te analyseren en te kwantificeren. Dit artikel beschrijft de risicoanalysemethode die op punt gesteld werd door het WTCB, evenals het STC-algoritme (Starting Time Criticality), dat ontwikkeld werd om de bestaande projectplanning te optimaliseren door de integratie van het risicobeheer.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Risicomanagement in de bouw.