Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/06/2018

WTCB Home

Publicaties Monografieën

Leidraad CE-markering. Industriële, commerciële en residentiële poorten

Download

Leidraad CE-markering. Industriële, commerciële en residentiële poorten

Gids die een kort overzicht geeft van de inhoud van de nieuwe Belgische geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 (oktober 2003), van de belangrijkste prestatie-eisen en veiligheidseisen die erin opgenomen zijn evenals van de manier waarop deze eisen kaderen binnen de Belgische reglementering. Na een herhaling van de verantwoordelijkheden en bijzondere taken van alle actoren die betrokken zijn bij de CE-markering, gaat dit document dieper in op de taken van de installateur, om vervolgens een opsomming te geven van de aangemelde instellingen die proeven mogen uitvoeren in het kader van de CE-markering. Daarna wordt de aandacht toegespitst op de vrijwillige merken. De gids wordt afgesloten met drie bijlagen die respectievelijk een voorbeeld van een risicoanalyse voor aangedreven poorten, een voorbeeld van een EG-verklaring van overeenkomstigheid en een overzicht van de mogelijke activiteiten van installateurs en de overeenstemmende eisen bevatten.

  1. Publicaties
  2. Monografieën
  3. Leidraad CE-markering. Industriële, commerciële en residentiële poorten.