Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa

Download

Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa

Overzicht van de wettelijke en reglementaire eisen waaraan bouwmaterialen en bouwproducten moeten voldoen op het vlak van hygiëne, gezondheid en milieu. Conformiteitsmerken die de gebruiksgeschiktheid van de producten waarborgen. Certificeringen, labels en milieuverklaringen die van toepassing zijn in België.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa.