Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties WTCB-Dossiers

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Download

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Artikel waarvan het eerste deel een stand van zaken opstelt van de Belgische eisen en wetgeving inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, slechtzienden of slechthorenden, evenals inzake brandveiligheid en de evacuatie in geval van brand. Het tweede deel van het artikel bespreekt de noden van personen met beperkte mobiliteit in geval van evacuatie, geeft een opsomming van de verschillende soorten beperkingen en de specifieke noden die eraan verbonden zijn en formuleert aanbevelingen om de evacuatie van deze personen in geval van brand te vergemakkelijken. Tot slot worden enkele pistes voorgesteld ter verbetering van de situatie en om de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken.