Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

CE-markering van geluidsschermen

Download

CE-markering van geluidsschermen

Uit te voeren proeven om te controleren of geluidsschermen al dan niet beantwoorden aan de verschillende geharmoniseerde karakteristieken die vereist zijn voor het verkrijgen van de CE-markering, waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar de akoestische karakterisering van dergelijke schermen.