Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Regenwaterafvoer op groendaken

Download

Regenwaterafvoer op groendaken

Resultaat van een monitoringcampagne die uitgevoerd werd op verschillende daktypes (negen groendaken en twee traditionele platte daken), die tot doel had hun hydraulische gedrag te onderzoeken en meer in het bijzonder de kwaliteit van het water dat door deze daken afgevoerd wordt te kwantificeren en te analyseren met het oog op de aanwending ervan voor huishoudelijke toepassingen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Regenwaterafvoer op groendaken.