Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties Monografieën

Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line)

Download

Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line)

Dit document heeft tot doel de minimumeisen voor de dimensionering van ventilatiesystemen in kantoorgebouwen voor te stellen. Na een overzicht van de normen en reglementeringen die van toepassing zijn voor de ventilatie van gebouwen in België, evenals van de basisprincipes van ventilatie en in het bijzonder van de eisen op het gebied van het thermische en akoestische comfort, de luchtkwaliteit, de energetische prestaties en de installatie (toelaatbare drukvoorwaarden,...) om de goede werking van het systeem te waarborgen, stelt dit document twee teksten voor die respectievelijk de prestaties van ventilatiesystemen in niet-residentiële gebouwen en de minimale eisen aan het ontwerp en de realisatie ervan beschrijven. Tenslotte wordt de voorgestelde benadering toegepast op twee bestaande gebouwen, waaronder het PROBE-gebouw, en op een fictief gebouw.

  1. Publicaties
  2. Monografieën
  3. Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen...