Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord

Download

Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord

Na een korte beschrijving van de complexiteit van het probleem van het beheer van bouwafval en een overzicht van de verschillende types afval die geproduceerd worden in de sector, geeft dit artikel een opsomming van de belangrijkste circuits voor de valorisering van bouwafval en gaat het dieper in op een aantal oplossingen die tegenwoordig geboden worden voor de inzameling en behandeling van niet-inert bouwafval. Tot slot wordt ook het programma MEDECO voorgesteld dat moet helpen bij de besluitvorming terzake. Dit programma, dat steunt op de begrippen "deconstructie" en "selectieve afbraak" streeft naar een verbetering van het beheer van sloop- en renovatieafval van gebouwen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord.