Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Nieuwe normen voor beton (deel 2)

Download

Nieuwe normen voor beton (deel 2)

In dit tweede deel wordt dieper ingegaan op de voorstelling van de belangrijkste wijzigingen die teweeggebracht worden door de nieuwe norm NBN B 15-001 (Belgische aanvulling op de NBN EN 206-1) op het vlak van de uitvoering van het beton, de consistentie, de samenstelling, de invoering van "betontypes" (om het verband tussen de duurzaamheidseisen voor de 18 milieuklassen en de eisen met betrekking tot de betonsamenstelling te bepalen), de beperking van de wateropslorping door onderdompeling, de nominale afmeting van het grootste granulaat, de specificatie van het beton en de certificatie.