Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Ook uw waterinstallatie kan ten prooi vallen aan legionella !

Download

Ook uw waterinstallatie kan ten prooi vallen aan legionella !

Na een kort overzicht van de ecologie en het ziektebeeld van de legionellabacterie geeft dit artikel een aantal commentaren op het Legionellabesluit dat in Vlaanderen sinds juni 2004 van kracht is met het oog op het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Vervolgens worden de resultaten voorgesteld van het WTCB-onderzoek naar twee chemische antilegionellabehandelingen en wordt dieper ingegaan op de voordelen en beperkingen ervan : opvolging in situ van de elektrolysebehandeling van het warme water van een hotel en behandeling door injectie met chloordioxide in de warmwaterinstallatie van een ziekenhuis.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Ook uw waterinstallatie kan ten prooi vallen aan legionella !