Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN 1991-1-3

Download

Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN 1991-1-3

Bespreking van de nieuwe norm NBN EN 1991-1-3, ook 'Eurocode Sneeuw' genoemd, die samen gebruikt moet worden met de andere delen van de Eurocodes 1 en 0 om de belastingen uit te drukken waaraan een bouwwerk moet kunnen weerstand bieden evenals voor de berekening van de sneeuwbelasting op een dak. Deze norm wordt aangevuld door een ontwerp van Nationale Bijlage (ANB) voor België dat de rekenparameters bepaalt die specifiek zijn voor ons land. Dit alles wordt geïllustreerd door twee rekenvoorbeelden voor de sneeuwbelasting op twee verschillende daktypes.