Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Identificeren van asbest in gebouwen

Download

Identificeren van asbest in gebouwen

Beschrijving van de verschillende asbesttypes en hun kenmerken, evenals de voornaamste asbesthoudende materialen, gebruikt in gebouwen (spuitasbest, brijachtige bepleisteringen, asbestkartonplaten, dichtingsvoegen en -materialen, stijve vezelachtige platen, vinylasbesttegels, asbestbitumen, asbestcement). Voorstelling van een methode voor het nemen van een materiaalmonster indien er twijfel bestaat omtrent de aanwezigheid van asbest in een materiaal.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Identificeren van asbest in gebouwen.