Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Het Europese octrooi en het Gemeeschapsoctrooi

Download

Het Europese octrooi en het Gemeeschapsoctrooi

Na een korte beschrijving van de territoriale rechtsgeldigheid van een octrooi en van de bescherming ervan tot over de landsgrenzen heen, analyseert dit artikel de maatregelen die in de loop van de laatste drie decennia getroffen werden om te komen tot de eenmaking van de octrooibescherming in Europa. Vervolgens wordt wat dieper ingegaan op de huidige situatie met betrekking tot het geldende Europese octrooistelsel en het toekomstige Gemeenschapsoctrooistelsel.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Het Europese octrooi en het Gemeeschapsoctrooi.