Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

De chemische aantasting van beton

Download

De chemische aantasting van beton

Uit de resultaten van een proefcampagne, waarbij gebruik gemaakt werd van een door het WTCB ontwikkelde proefmethode om de chemische aantasting van beton te simuleren, blijkt dat de norm NBN EN 206-1 'Beton : Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid' een aantal onvolkomenheden vertoont. Deze norm voorziet drie blootstellingsklassen voor beton dat blootgesteld wordt aan chemische aantasting en bevat een aantal eisen met betrekking tot de betonsamenstelling.