Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-rapport

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370

Download

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370

Na een kort overzicht van de principes van de warmteoverdracht via de grond en een voorstelling van enkele nationale invoergegevens, nodig voor de berekening van de energiebehoeften en de transmissieverliezen in België, stelt dit rapport de nieuwe rekenmethoden uit de norm NBN EN ISO 13370 voor, die zowel van toepassing zijn in een stationair als in een dynamisch regime. Vervolgens worden deze rekenmethoden toegepast op de dimensionering van verwarmingsinstallaties, wat gepaard gaat met een reeks rekenvoorbeelden (vloeren op de volle grond, boven een kruipruimte, verwarmde kelder, ...). Tenslotte wordt een alternatieve (vereenvoudigde) rekenprocedure voor de grondverliezen voorgesteld, overeenkomstig de norm NBN EN 12831 met betrekking tot de berekening van warmteverliezen. Daarnaast worden aan de hand van praktische tabellen en grafieken de equivalente U-waarden gegeven voor de meest voorkomende gevallen van wanden in contact met de volle grond.

  1. Publicaties
  2. WTCB-rapport
  3. Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.