Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Toegankelijkheid van de bebouwde omgeving : Een introductie. (Onderzoek)

Download

Toegankelijkheid van de bebouwde omgeving : Een introductie. (Onderzoek)

Artikel dat een stand van zaken wil opmaken van de toegankelijkheid van het gebouwenpatrimonium, en met name van de kennis terzake (geldende regelgeving, soorten gebreken en hancicaps), de bestaande bepalingen alsook de onvolkomenheden terzake, en dat enkele pistes wil exploreren, zoals de modulaire, evolutieve en duurzame woning, de domotica, de bouwpartners die ertoe kunnen bijdragen dat de gebouwen beter toegankelijk worden voor gehandicapten.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Toegankelijkheid van de bebouwde omgeving : Een introductie.