Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector. (Onderzoek)

Download

Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector. (Onderzoek)

Beschrijving van het project RecyHouse, in het kader waarvan een kijkgebouw op de site van het proefstation van Limelette werd opgericht. In dit gebouw werd een zeer brede waaier van nieuwe materialen gebruikt afkomstig zowel van de recyclage van bouw- en sloopafvalstoffen als van de valorisatie van afvalstoffen of nevenproducten afkomstig van andere bedrijfssectoren. Doel van dit project is aantonen dat het mogelijk is om een gebouw op te trekken met nagenoeg uitsluitend kringloopmaterialen die voldoen aan de eisen van het moderne bouwen, zonder afbreuk te doen aan de eindprestaties, of de bouwkosten op te drijven. Enkele technische informatiefiches met betrekking tot de gebruikte materialen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector.