Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/07/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek)

Download

De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek)

Overzicht inzake "duurzame ontwikkeling", met de verschillende fasen van de levenscyclusanalyse (LCA) en de beoordeling van de milieuimpact van materialen en bouwwerken volgens de impactcategorieën (uitputting van de grondstoffen, broeikaseffect, giftigheid, milieuverontreiniging, 1/4), de ontwikkeling van milieuetiketten en -verklaringen, de mogelijkheden die worden geboden door de LCA-programma's voor gebouwen en door de algemene beoordelingsmethoden zoals de BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) en de GBC (Green Building Challenge).

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces.