Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

De Bouwproductenrichtlijn (Van Normen & Reglementen)

Download

De Bouwproductenrichtlijn (Van Normen & Reglementen)

Alles over de Europese richtlijn "Bouwproducten": doelstellingen van de richtlijn, bouwproducten waarop ze van toepassing is, geharmoniseerde technische specificaties (normen en Europese technische goedkeuring), het "CE"-label voor bouwproducten, systemen voor het behalen van een conformiteitsattest, enz...