Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Realkalisatie van beton. Huidige toestand van de kennis. (Onderzoek)

Download

Realkalisatie van beton. Huidige toestand van de kennis. (Onderzoek)

Carbonatatie van beton: bron van corrosie van betonstaal, principe van de realkalisatie. Verschillende fysico-chemische processen die tussenbeide komen bij de elektrochemische realkalisatie (elektro-osmose, elektrolyse, elektromigratie, absorptie, diffusie en combinatie van verschillende processen), eisen verbonden met die herstellingstechniek, zijn voor- en nadelen, stand van de Europese normalisatie inzake realkalisatie. Eerste resultaten van de proeven in het kader van een prenormatief onderzoek dat door het WTCB werd uitgevoerd omtrent de invloed van de duur van de behandeling en van de betonkarakteristieken en op de keuringscriteria. .

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Realkalisatie van beton. Huidige toestand van de kennis.