Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/06/2018

WTCB Home

Publicaties Monografieën

De Eurocodes - Memento 2003

Download

De Eurocodes - Memento 2003

Stand van de reglementering en normalisatie betreffende de berekening van structuren : definitie van Eurocodes, beknopt overzicht van de Europese normalisatie (rol van de Eurocodes, het CEN en de EOTA), overzicht van de verschillende Technische Comitees van het CEN die actief zijn op het gebied van de bouw en de bouwactiviteiten (lopende normalisatiewerkzaamheden), opvolging en juridische draagwijdte van de Europese normalisatie in België (begrippen gehomologeerde normen, geregistreerde normen, Nationale Applicatiedocumenten of NAD, equivalenties, enz.) en enkele nuttige gegevens voor het verkrijgen van normen, enz.

  1. Publicaties
  2. Monografieën
  3. De Eurocodes - Memento 2003.