Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Brandgedrag bij platte daken: de ATG-aanpak. (Van Normen & Reglementen)

Download

Brandgedrag bij platte daken: de ATG-aanpak. (Van Normen & Reglementen)

Overzicht van de voornaamste wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe voorschriften van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 inzake brand- en explosiepreventie. Herziening van de ATG-goedkeuringen gelijklopend met de verschijning van dit nieuwe KB, met beschrijving van de methode voor de beoordeling van het brandgedrag van dakafdichtingen .