Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Strategieën voor het testen en beoordelen van betonconstructies. (Uit de praktijk)

Download

Strategieën voor het testen en beoordelen van betonconstructies. (Uit de praktijk)

Voorbereiding van een inspectieprogramma, in het kader van de diagnose of beoordeling van de staat van een gebouw, keuze van uit te voeren proeven (visuele inspectie, basisproeven en speciale proeven op beton, wapeningen, voorspanning en volledige structuur), interpretatie van de resultaten (beoordeling van de staat van bouwwerken en van de schade, raming van de restdraagkracht, beoordeling van het verouderingsproces, voorspelling van de levensduur van een bouwwerk en beoordeling van zijn gebruiksgeschiktheid), voorstelling van aanbevelingen in functie van de resultaten van de beoordeling, opstelling van het eindinspectierapport.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Strategieën voor het testen en beoordelen van betonconstructies.