Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek)

Download

Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek)

Voorstelling van bouwtechnische oplossingen uitgevoerd door middel van geprefabriceerde wapeningssystemen om koudebruggen in uitkragende betonconstructies (hier balkons) te vermijden of te beperken. Analyse van voorbeelden van thermische onderbrekingen zowel wat de stabiliteit als de hygrometrie betreft.