Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk)

Download

Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk)

Belang van rationeel drinkwatergebruik en overzicht van de oplossingen om het huidige drinkwatergebruik in woningen te beperken : vermindering van het volume van WC-spoelbakken (bakken met moduleerbaar volume, debietverhoging, _), beperking van het debiet aan de aftappunten (druk- en debietreduceertoestellen, automatische kranen), beperking van de warmwaterverliezen (decentralisatie van de warmwaterproductie, inkorting van de afstand tussen productie en verbruik, _), beperking van waterlekken. Gebruik van andere waterbronnen : gebruik van regenwater, hergebruik van « grijs water » (water afkomstig van badkamer en keuken) na zuivering met geactiveerd slib ; gebruik van oppervlaktewater of van grondwater.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen.