Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Trillingen in gebouwen: nieuwe proefpost voor het laboratorium. (Onderzoek)

Download

Trillingen in gebouwen: nieuwe proefpost voor het laboratorium. (Onderzoek)

Beschrijving van een nieuwe proefpost die volledig werd ontworpen en uitgevoerd in het proefstation van het WTCB voor de studie van trillingen op allerhande vloeren. Uitvoering van proeven met als doel enerzijds de bepaling van het eigen trillingsgedrag van de testvloeren, en anderzijds de meting van de overdracht van de trillingen vanaf de funderingsvloer naar de proefvloer. Beknopte beschrijving van de digitale simulaties op PC met als doel het proefprogramma te vervolledigen en voorstelling van twee concrete voorbeelden (model van de funderingsvloer en model van de volledige cel met vloerplaat).