Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Verhardingen van ter plaatse gestort beton : oppervlakteschade. (Uit de praktijk)

Download

Verhardingen van ter plaatse gestort beton : oppervlakteschade. (Uit de praktijk)

Artikel dat tot doel heeft een verklaring te geven voor het verschijnsel van de oppervlakteschade van verhardingen van terplaatse gestort beton (parkings, werkvloeren, toegangswegen, enz.) en enkele oplossingen voor te stellen, enerzijds om dergelijke schade te herstellen, en anderzijds om dergelijk verschijnsel bij die verhardingen te beperken of te voorkomen.