Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Gedeeltelijke prefabricatie van balken in gewapend beton (Uit de praktijk)

Download

Gedeeltelijke prefabricatie van balken in gewapend beton (Uit de praktijk)

Samenvatting van de voornaamste resultaten van proeven (doorbuiging, scheurvorming, scheuropening en breukgedrag) aan dewelke gedeeltelijk geprefabriceerde balken werden onderworpen (systeem voor balken die een horizontaal dragend netwerk moeten vormen), ontwikkeld in het kader van een door het IWONL gesubsidieerde onderzoek omtrent de jongste ontwikkelingen op gebied van betontechnologie.