Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Gelijmde buitenbeglazing. (Uit de praktijk)

Download

Gelijmde buitenbeglazing. (Uit de praktijk)

Beschrijving, vergezeld van schematische voorbeelden, van de verschillende soorten gelijmde buitenbeglazing, technische voorschriften inzake de materialen (kit, glas, dubbel glas, aluminium voor lijmen, afstandhouders en andere lijmhulpstukken). Ontwerp van gelijmde buitenbeglazing : berekening en ontwerp van de voegen, afdichting tussen de gelijmde buitenbeglazing en het draineerelement, mechanische hulpstukken, vulpanelen, uitzicht. Het lijmen, erkende producten en systemen (technische goedkeuring ATG), uitvoering en opslag, coördinatie tussen de verschillende bouwvakken, onderhoud en inspectie.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Gelijmde buitenbeglazing.