Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium. (Onderzoek)

Download

Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium. (Onderzoek)

Overzicht van de reglementering in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest inzake de vereiste kwaliteit van afvalwater bij lozing in het milieu (openbare riolering, oppervlaktewater, enz.) en inzake de toe te passen behandeling en zuivering afhankelijk van het milieu waarin het effluent wordt geloosd. Laboratoriumevaluatiemethode ontwikkeld door het WTCB, om de ontwerpers de nodige informatie te verschaffen voor een doeltreffende individuele zuivering, of ten minste een zuivering met gekende prestaties. Voorstelling van de resultaten van de follow-up van de installatie gedurende 8 maanden proef, gebaseerd op de analyse van watermonsters genomen op verschillende plaatsen van de zuiveringsketen bestaande uit een septische put en een bacteriënfilter.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium.