Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)

Download

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)

Overzicht van de wijzigingen van het decreet van de Vlaamse Executieve dat op 1 september 1993 van kracht werd, en waarin de minimumeisen zijn bepaald inzake thermische isolatie van woningen : globaal isolatieniveau en maximum K-coëfficiënt van elementen van eengezinswoningen.