Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)

Download

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)

Overzicht van de wijzigingen van het decreet van de Vlaamse Executieve dat op 1 september 1993 van kracht werd, en waarin de minimumeisen zijn bepaald inzake thermische isolatie van woningen : globaal isolatieniveau en maximum K-coëfficiënt van elementen van eengezinswoningen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993.