Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek)

Download

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek)

Strategieën voor het beheer van de luchtkwaliteit in gebouwen : beperkt gebruik van bepaalde producten, gebruik van vervangingsproducten, luchtfiltrering, ventilatie. Evaluatie van de luchtdichtheid van een gebouw en van het luchtverversingsvoud. Minimumeisen gesteld aan een ventilatie-installatie : technische eisen (keuze van de debieten, luchtfiltratiesystemen, verbruik en onderhoud), comforteisen (geluidsoverlast, reukhinder, tocht), enz. Ventilatie en energieverbruik : het hercirculatiesysteem, warmterecuperatie, gemoduleerde ventilatie.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit.