Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater : alle water behandelen! (Onderzoek)

Download

Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater : alle water behandelen! (Onderzoek)

Kwaliteit van het huishoudelijk afvalwater (verontreinigende stoffen die het bevat, oorsprong en invloeden), Belgische wetgeving inzake huishoudelijk afvalwater en haar leemten. Voorbeelden van individuele zuiveringsoplossingen : lozing in oppervlaktewater (septische put en bacteriënbed), lozing in een kunstmatige regenwaterafvoerweg (septische put en gedraineerde zandfilter), lozing in de grond (ondergrondse verspreiding met zandfilter, voorafgegaan door een colloïdeafscheider).