Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk)

Download

Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk)

Verschillende klassen stortplaatsen en opvatting van stortplaatsen. Factoren die het hergebruik van bouwafvalstoffen aanmoedigen en beperken. Evolutie van de noodzaak van recyclage. Raming van de hoeveelheden bouw- en sloopafvalstoffen. Herbruikbare bouwafvalstoffen: steenmaterialen, hout, ferro- en nonferrometalen, bitumen, kunststoffen, enz. WTCB-studies over het hergebruik van bouwafvalstoffen: sloopmaterialen, papierslib, restgips, vliegas, kunstschuimafval, huisvuilverbrandingsresten, microsilicium (afvalstof uit de metaalnijverheid).

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Recycleren van afvalstoffen in de bouw.