Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Het Basisdokument "Energie"

Download

Het Basisdokument "Energie"

Analyse van de besprekingen die hebben geleid tot de opstelling van het Basisdocument "Energie", waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan de aspecten met betrekking tot de bouwfysica: formulering van de behoeften van de gebruikers of bewoners (hygrothermisch en visueel comfort), formulering en berekening van de eisen inzake energiebesparing van de technische installaties en de thermische isolatie van gebouwen en karakterisatie van de bouwproducten (prioritair op te stellen Europese normen).

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Het Basisdokument "Energie".