Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort

Download

Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort

Bronnen van binnenverontreiniging: radon, organische stoffen (formaldehyde), tabak, zwarte rook, koolstof-, stikstof- en zwaveloxide (afkomstig van de verwarming met fossiele brandstoffen), reukhinder, zuurstofverbruik en productie van CO2 door het menselijk lichaam, externe verontreinigende stoffen. Impact van iedere van deze bronnen op de gezondheid, omvang van de emissies en vereiste verse-luchtdebieten. Ventilatie-aanbevelingen: optimale luchtverversingsgraad in functie van de aard van de lokalen en de hindercriteria.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort.