Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap

Download

Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap

Evolutie van de thermische reglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Gemeenschappelijke vergelijkingsbasis (diagram van de gemiddelde thermische transmissiecoëfficiënt van het gebouw). Algemeen overzicht van de verschillende nationale eisen inzake thermische isolatie en analyse van de resultaten onder de vorm van een grafiek. Voorstel van een Europese richtlijn inzake thermische isolatie.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap.