Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Meetstaat van gebouwen

Algemeenheden. Gemeenschappelijke clausules toepasselijk op alle hoofdstukken van de standaardmeetmetode

Download

Algemeenheden. Gemeenschappelijke clausules toepasselijk op alle hoofdstukken van de standaardmeetmetode

Deze aflevering behandelt algemene regels toepasselijk op alle hoofdstukken van de Standaardmeetmethode. Het 1ste hoofdstuk bevat enerzijds de beschrijving van de gebruikte begrippen (terminologie) en anderzijds de algemene regels betreffende de vermoede hoeveelheden, de posten, de afgeronde hoeveelheden, de verliezen,... Het 2de hoofdstuk behandelt de bepaling van de afmetingen.