Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Evolutie van de inzichten inzake inwendige kondensatie. (Speciaal nr)

Download

Evolutie van de inzichten inzake inwendige kondensatie. (Speciaal nr)

Er werd herhaaldelijk vastgesteld dat de recentelijk verworven kennis inzake inwendige condensatie onvoldoende verspreid was in de praktijk. Dit artikel heeft tot doel een bondig overzicht te geven van de leemten in de verschillende rekenmethoden en fouten in de interpretatie :methode van het dauwpunt, methode van de dampdrukcurven en methode van Glaser.